Volledige transitievergoeding voor bijna pensioengerechtigde werknemer

Volledige transitievergoeding verschuldigd bij ontslag voor bijna pensioengerechtigde werknemer  

munt geld.jpg

Een werknemer die nét voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ontslag krijgt, kan gewoon aanspraak maken op een volledige transitievergoeding, zo bevestigde de Hoge Raad in een op 5 oktober jl. gewezen arrest.

De door een werkgever verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een werknemer heeft twee doelen:

1) het compenseren van een werknemer voor ontslag;

2) de overgang naar een andere baan vergemakkelijken.

Je zou kunnen stellen dat uitkering van een volledige transitievergoeding aan iemand die bijna met pensioen gaat in strijd is met deze doelen, maar dat is niet het geval. Voor de aanspraak op een transitievergoeding is de omstandigheid dat een werknemer na ontslag werkloos is, dan wel elders een baan heeft gevonden namelijk niet relevant, dus ook niet de omstandigheid dat een werknemer kort na het ontslag met pensioen gaat.

Overigens, in dit specifieke geval bestaat er wel een mogelijkheid tot compensatie voor de werkgever omdat het ontslag van de werknemer volgde na langdurige arbeidsongeschiktheid. Een kortgeleden door de regering geïntroduceerde compensatiemaatregel gaat in vanaf 2020, maar is dan met terugwerkende kracht van toepassing. Hiermee wordt de werkgever tegemoetgekomen, omdat het als onrechtvaardig wordt beschouwd dat de werkgever na langdurige arbeidsongeschiktheid ook nog eens een transitievergoeding verschuldigd is.

Mocht u meer informatie willen over de voorgaande onderwerpen kunt u uiteraard contact met ons opnemen!

 

Over de auteur

LINK Fotografie 1809_58449.jpg
“ Een goede samenwerking tussen advocaat en cliënt is de basis voor succes ”

Jaap Paijmans