Sinterklaas is weer in het land, maar let op met dichten op de werkvloer!

In een uitspraak van eerder dit jaar oordeelde de rechtbank dat aan een politieagent terecht een disciplinaire straf is opgelegd omdat hij zich schuldig had gemaakt aan plichtsverzuim door, verkleed als Sinterklaas, een collega voor schut te zetten en haar te kwetsen met een Sinterklaasgedicht.

 

Sinterklaas zwarte Piet.jpg

De betreffende politieagent haalde als Sinterklaas zijn collega ten overstaan van collega’s naar voren en sprak haar als volgt toe:

‘‘Op de werkvloer heb je met een collega iets willen opbouwen.

Nota bene een collega die op het punt stond om te trouwen.

Zoals iedereen weet is het zover niet gekomen,

en uit elkaar gespat zijn al jouw dromen.

Je hebt liggen vloeken en tieren,

maar je zult toch helemaal alleen dit jaar kerstmis moeten vieren.’’

Het gedicht werd nog afgesloten met een liedje over een eenzame kerst en daarbij werd aan de collega nog een pakje zakdoeken gegeven om de tranen te drogen.

Alhoewel de collega in kwestie van de hele gebeurtenis weinig aanstoot nam, de betreffende liefdesrelatie een publiek geheim was en er kennelijk een cultuur bestond binnen de politie om dit soort grappen uit te halen, vond de rechtbank een en ander toch ongepast, weinig respectvol en kwetsend. Het gedrag van de politieagent werd als ontoelaatbaar geacht en de ambtenaar had volgens de rechtbank niet gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt.

U bent gewaarschuwd!

Over de auteur

LINK Fotografie 1809_58449.jpg
“ Een goede samenwerking tussen advocaat en cliënt is de basis voor succes ”

Jaap Paijmans