Bedrijfsgeheimen veiligstellen

Stel, u verdenkt een ex-werknemer ervan bedrijfsvertrouwelijke informatie te hebben doorgespeeld aan de concurrent of andere relaties. Wat zijn dan uw mogelijkheden?

Met alleen een vermoeden dat er bedrijfsgeheimen zijn prijs gegeven, kunt u geen zaak tegen de ex-werknemer beginnen. Een leggen van bewijsbeslag biedt in dit kader een oplossing: u laat beslag leggen op alle mogelijke bewijsmiddelen die het onrechtmatig handelen van de ex-werknemer kunnen aantonen, zodat ze niet vernietigd kunnen worden. De Hoge Raad heeft onlangs een uitspraak gedaan waaruit kan worden afgeleid dat het leggen van bewijsbeslag geen ingewikkeld exercitie hoeft te zijn. De lat voor het specificeren van het (hebben van een) bedrijfsgeheim wordt niet hoog gelegd en er hoeft ook niet te worden aangetoond dat er daadwerkelijk sprake is van schending van een bedrijfsgeheim.

 

top secret.jpg

Over de auteur